Monitor Polski

M.P.2018.399

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 marca 2018 r.
o wskazaniu wystawy dającej pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Wystawa pod nazwą "XI. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2018", organizowana w dniach 20-21 czerwca 2018 r. przez firmę Eurobusiness - Haller na terenach wystawienniczych Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, jest wystawą dającą pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na niej wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.