Monitor Polski

M.P.2016.776

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2016 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę INTERSERVIS Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Łodzi, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) Targi Sprzętu Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji REHABILITACJA, w dniach od 22 do 24 września 2016 r.;
2) Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW, w dniach od 11 do 13 listopada 2016 r.