Monitor Polski

M.P.2016.775

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2016 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, w dniach od 6 do 9 września 2016 r.;
2) XXII Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA, w dniach od 6 do 9 września 2016 r.;
3) VII Międzynarodowe Targi Rowerowe KIELCE BIKE - EXPO, w dniach od 29 września do 1 października 2016 r.;
4) IX Ogólnopolskie Targi Ślubne MODNY ŚLUB, w dniach od 10 do 11 grudnia 2016 r.