Monitor Polski

M.P.2005.21.332

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 marca 2005 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., na ich terenach wystawienniczych w Gdańsku, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1) AQUABUD Targi Technik i Urządzeń Basenowych, Sanitarnych i Rekreacji, w dniach od 20 do 22 kwietnia 2005 r.;
2) GDAŃSKA WIOSNA BUDOWLANA Targi Budowlane, w dniach od 20 do 22 kwietnia 2005 r.;
3) POLFOOD Targi Przetwórstwa i Produktów Żywnościowych, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;
4) MLECZNA REWIA Targi Mleczarstwa, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;
5) MEAT EXPO Targi Masarstwa i Drobiarstwa, w dniach od 19 do 21 maja 2005 r.;
6) POLFISH Międzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych, w dniach od 7 do 9 czerwca 2005 r.;
7) BALT-MILITARY-EXPO Bałtyckie Targi Militarne, w dniach od 22 do 24 czerwca 2005 r.;
8) SAFETY Targi Ratownictwa i Bezpieczeństwa, w dniach od 22 do 24 czerwca 2005 r.