Monitor Polski

M.P.2005.15.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lutego 2005 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez Agencję Informacyjno-Reklamową "PROMOCJA" s.c. z siedzibą w Wadowicach, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1) XVII Wadowickie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 11 do 13 marca 2005 r. na terenach wystawienniczych w Wadowicach;
2) V Olkuskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 18 do 20 marca 2005 r. na terenach wystawienniczych w Olkuszu;
3) VII Żorskie Targi ŻorBim Budować Inwestować Mieszkać w Żorach, w dniach od 1 do 3 kwietnia 2005 r. na terenach wystawienniczych w Żorach;
4) VIII Jaworznickie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 8 do 10 kwietnia 2005 r. na terenach wystawienniczych w Jaworznie;
5) III Myszkowskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 15 do 17 kwietnia 2005 r. na terenach wystawienniczych w Myszkowie;
6) VI Gorlickie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 22 do 24 kwietnia 2005 r. na terenach wystawienniczych w Gorlicach;
7) X Jubileuszowe Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 6 do 8 maja 2005 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Targu;
8) VI Wystawa Motoryzacyjna, w dniach od 6 do 8 maja 2005 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Targu;
9) VII Oświęcimskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 20 do 22 maja 2005 r. na terenach wystawienniczych w Oświęcimiu;
10) II Kiermasz Roślin Ozdobnych, w dniach od 20 do 22 maja 2005 r. na terenach wystawienniczych w Oświęcimiu;
11) IX Sądeckie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 2 do 4 września 2005 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Sączu;
12) II Kiermasz Roślin Ozdobnych i Wyposażenia Ogrodów. Dom i Ogród, Wyposażenie Wnętrz, w dniach od 9 do 11 września 2005 r. na terenach wystawienniczych w Gliwicach;
13) II Wystawa Motoryzacyjna, w dniach od 9 do 11 września 2005 r. na terenach wystawienniczych w Gliwicach;
14) VII Chrzanowskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 16 do 18 września 2005 r. na terenach wystawienniczych w Chrzanowie.