Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w... - M.P.2004.16.283 - OpenLEX

Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Monitor Polski

M.P.2004.16.283

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2004 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez CENTRUM TARGOWE Chemobudowa-Kraków S.A., na jego terenach wystawienniczych w Krakowie, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1)
XXIII Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA 2004, w dniach od 22 do 25 kwietnia 2004 r.;
2)
XIX Wiosenna Wystawa Ogrodnictwa, w dniach od 7 do 9 maja 2004 r.;
3)
Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych, w dniach od 5 do 6 czerwca 2004 r.;
4)
IX Targi Mebli i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 17 do 20 czerwca 2004 r.;
5)
Wystawa Maszyn i Narzędzi do Produkcji Mebli, w dniach od 17 do 20 czerwca 2004 r.;
6)
XXIV Krakowskie Targi Budownictwa JESIEŃ 2004, w dniach od 16 do 19 września 2004 r.;
7)
I Targi Usług Budowlanych, w dniach od 16 do 19 września 2004 r.;
8)
XX Jesienna Wystawa Ogrodnictwa, Leśnictwa i Zoologii, w dniach od 1 do 3 października 2004 r.;
9)
II Targi Medycyny Naturalnej, Zdrowia i Urody, w dniach od 8 do 10 października 2004 r.;
10)
IX Targi Motoryzacyjne MOBILEXPO 2004, w dniach od 15 do 17 października 2004 r.;
11)
IX Targi Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki ELEKTRO-ENERGY 2004, w dniach od 17 do 19 listopada 2004 r.