Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w... - M.P.2004.5.100 - OpenLEX

Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Monitor Polski

M.P.2004.5.100

Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 stycznia 2004 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o., na ich terenach wystawienniczych w Łodzi, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1)
INTERTELECOM XV Międzynarodowe Targi Łączności, w dniach od 2 do 4 marca 2004 r.;
2)
VII Łódzkie Targi Edukacyjne, w dniach od 10 do 13 marca 2004 r.;
3)
NA STYKU KULTUR X Międzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne, w dniach od 19 do 21 marca 2004 r.;
4)
TActiW IV Targi Aktywnego Wypoczynku, w dniach od 19 do 21 marca 2004 r.;
5)
FILM VIDEO FOTO VII Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video i Kinowego, w dniach od 26 do 28 marca 2004 r.;
6)
OBUWIE - SKÓRA Branżowe Targi Przemysłu Skórzanego, w dniach od 21 do 23 kwietnia 2004 r.;
7)
IX Wystawa Komunikacji Miejskiej, w dniach od 6 do 8 maja 2004 r.;
8)
BEAUTY FAIR X Targi Urody i Zdrowego Stylu Życia, w dniach od 21 do 23 maja 2004 r.;
9)
INTERFLOWER XIV Targi Architektury Krajobrazu, Ogrodnictwa i Kwiaciarstwa, w dniach od 18 do 19 września 2004 r.;
10)
INTERGLASS XII Targi Szkła i Ceramiki, w dniach od 8 do 10 października 2004 r.;
11)
INTERFLAT XII Targi Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 8 do 10 października 2004 r.;
12)
OBUWIE - SKÓRA Branżowe Targi Przemysłu Skórzanego, w dniach od 20 do 22 października 2004 r.;
13)
INWESTUJ Z NAMI VIII Łódzkie Targi Bankowości, Finansów i Ubezpieczeń, w dniach od 5 do 6 listopada 2004 r.;
14)
X Łódzki Festiwal Zdrowia. Wróżby i Niezwykłości, w dniach od 11 do 14 listopada 2004 r.;
15)
FIESTA III Targi Artykułów i Usług Okolicznościowych, w dniach od 27 do 28 listopada 2004 r.