Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Monitor Polski

M.P.2003.5.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 stycznia 2003 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983 i Nr 153, poz. 1271) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez Agencję Informacyjno-Reklamową "PROMOCJA" s.c. z siedzibą w Wadowicach, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1)
IV Gliwickie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 21 do 23 lutego 2003 r. na terenach wstawienniczych w Gliwicach;
2)
XV Wadowickie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 7 do 9 marca 2003 r. na terenach wstawienniczych w Wadowicach;
3)
Myszkowskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 14 do 16 marca 2003 r. na terenach wystawienniczych w Myszkowie;
4)
IV Olkuskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 21 do 23 marca 2003 r. na terenach wystawienniczych w Olkuszu;
5)
VI Jaworznickie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 4 do 6 kwietnia 2003 r. na terenach wystawienniczych w Jaworznie;
6)
VI Gorlickie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 10 do 13 kwietnia 2003 r. na terenach wystawienniczych w Gorlicach;
7)
VIII Podhalańskie Targi Budownictwa, Ogrzewania, Mebli i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 9 do 11 maja 2003 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Targu;
8)
Targi Motoryzacyjne, w dniach od 9 do 11 maja 2003 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Targu;
9)
IV Zawierciańskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 16 do 18 maja 2003 r. na terenach wystawienniczych w Zawierciu;
10)
V Chrzanowskie Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 5 do 7 września 2003 r. na terenach wystawienniczych w Chrzanowie;
11)
VII Sądeckie Targi Budownictwa, Ogrzewania, Mebli i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 12 do 14 września 2003 r. na terenach wystawienniczych w Nowym Sączu.