Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Monitor Polski

M.P.2003.5.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 stycznia 2003 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983 i Nr 153, poz. 1271) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. w Łodzi, na ich terenach wystawienniczych w Łodzi, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1)
INTERGLASS XII Targi Szkła i Ceramiki, w dniach od 13 do 15 lutego 2003 r.;
2)
INTERTELECOM XIV Międzynarodowe Targi Łączności, w dniach od 4 do 6 marca 2003 r.;
3)
NA STYKU KULTUR IX Międzynarodowe Targi - Regiony Turystyczne, w dniach od 21 do 23 marca 2003 r.;
4)
TActiW III Targi Aktywnego Wypoczynku, w dniach od 21 do 23 marca 2003 r.;
5)
VI Łódzkie Targi Edukacyjne, w dniach od 26 do 29 marca 2003 r.;
6)
OBUWIE - SKÓRA Branżowe Targi Przemysłu Skórzanego, w dniach od 9 do 11 kwietnia 2003 r.;
7)
INWESTUJ Z NAMI VIII Łódzkie Targi Bankowości, Finansów i Ubezpieczeń, w dniach od 15 do 16 kwietnia 2003 r.;
8)
BEAUTY FAIR IX Targi Urody i Zdrowego Stylu Życia, w dniach od 9 do 11 maja 2003 r.;
9)
PET FAIR VIII Międzynarodowe Targi Zoologiczne, w dniach od 9 do 11 maja 2003 r.;
10)
ENERGIA ODNAWIALNA, w dniach od 14 do 16 maja 2003 r.;
11)
INTERFLOWER XIII Targi Architektury Krajobrazu, Ogrodnictwa i Kwiaciarstwa, w dniach od 13 do 14 września 2003 r.;
12)
VIII Wystawa Komunikacji Miejskiej, w dniach od 24 do 25 września 2003 r.;
13)
Tex Styl Targi Tekstylne, w dniach od 30 września do 1 października 2003 r.;
14)
INTERFLAT XI Targi Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 10 do 12 października 2003 r.;
15)
OBUWIE - SKÓRA Branżowe Targi Przemysłu Skórzanego, w dniach od 22 do 24 października 2003 r.;
16)
FILM VIDEO FOTO VI Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Video, Kinotechnicznego i Wyposażenia Kin, w dniach od 6 do 8 listopada 2003 r.;
17)
IX Łódzki Festiwal Zdrowia. Wróżby i Niezwykłości, w dniach od 8 do 11 listopada 2003 r.;
18)
FIESTA III Targi Artykułów i Usług Okolicznościowych, w dniach od 29 do 30 listopada 2003 r.