Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2021.619

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATEN TOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2021 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1)
XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, organizowany w dniach 7-10 września 2021 r.;
2)
XXVII Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA, organizowane w dniach 7-10 września 2021 r.;
3)
XI Targi Techniki Gazowniczej EXPO GAS, organizowane w dniach 15-16 września 2021 r.;
4)
XI Międzynarodowe Targi Rowerowe KIELCE BIKE - EXPO, organizowane w dniach 16-18 września 2021 r.;
5)
XXV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, organizowane w dniach 21-23 września 2021 r.;
6)
XXII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, organizowana w dniach 27-29 września 2021 r.;
7)
XII Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS' TIME, organizowane w dniach 28-30 września 2021 r.