Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2020.740

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1)
TARGI MODY POZNAŃ, organizowane w dniach 26-27 sierpnia 2020 r.;
2)
BEAUTY VISION - Forum Kosmetyki, organizowane w dniach 12-13 września 2020 r.;
3)
DREMA - Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego, organizowane w dniach 15-18 września 2020 r.;
4)
POLAGRA - Food - Horeca - Foodtech, organizowane w dniach od 28 września do 1 października 2020 r.;
5) 1
 POZNAŃ GAME AREA (PGA) - Targi Gier i Multimediów, organizowane w dniach 20-22 listopada 2020 r.;
6)
GREENPOWER - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej, organizowane w dniach 21-23 października 2020 r.;
7)
POLECO - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska, organizowane w dniach 21-23 października 2020 r.;
8)
ITM INDUSTRY EUROPE, w tym:
a)
MACH-TOOL - Salon Obrabiarek i Narzędzi,
b)
METALFORUM - Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego,
c)
SURFEX - Salon Technologii Obróbki Powierzchni,
d)
WELDING,
e)
NAUKA DLA GOSPODARKI, organizowane w dniach 3-6 listopada 2020 r.;
9)
SUBCONTRACTING - Targi Kooperacji Przemysłowej, organizowane w dniach 3-6 listopada 2020 r.;
10) 2
 (uchylony);
11) 3
 (uchylony);
12) 4
 (uchylony);
13) 5
 (uchylony);
14)
CAVALIADA POZNAŃ - Targi Sprzętów i Akcesoriów Jeździeckich, organizowane w dniach 3-6 grudnia 2020 r.;
15)
Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych, organizowany w dniach 4-6 grudnia 2020 r.
1  Pkt 5 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 23 października 2020 r. (M.P.2020.1006) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 29 października 2020 r.
2  Pkt 10 uchylony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 23 października 2020 r. (M.P.2020.1006) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 29 października 2020 r.
3  Pkt 11 uchylony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 23 października 2020 r. (M.P.2020.1006) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 29 października 2020 r.
4  Pkt 12 uchylony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 23 października 2020 r. (M.P.2020.1006) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 29 października 2020 r.
5  Pkt 13 uchylony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 23 października 2020 r. (M.P.2020.1006) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 29 października 2020 r.