Monitor Polski

M.P.2019.763

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) 11. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS®, odbywające się w dniach 2-3 października 2019 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
2) 10. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE, odbywające się w dniach 2-3 października 2019 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
3) 10. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, odbywające się w dniach 8-9 października 2019 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
4) 27. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA®, odbywające się w dniach 20-22 listopada 2019 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
5) 17. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO®, odbywające się w dniach 20-22 listopada 2019 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
6) 18. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu DENTAMED®, odbywające się w dniach 15-16 listopada 2019 r. na terenach wystawienniczych we Wrocławiu;
7) 28. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie KRAKDENT®, odbywające się w dniach 12-14 marca 2020 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
8) 12. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations, odbywające się w dniach 1-2 kwietnia 2020 r. na terenach wystawienniczych w Warszawie.