Monitor Polski

M.P.2019.672

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 czerwca 2019 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776, z 2018 r. poz. 2302 oraz z 2019 r. poz. 501) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu i Krakowie, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) TARGI MODY POZNAŃ - organizowane w dniach od 27 do 28 sierpnia 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
2) DREMA - Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego - organizowane w dniach od 10 do 13 września 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
3) FURNICA - Międzynarodowe Targi Komponentów do Produkcji Mebli - organizowane w dniach od 10 do 13 września 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
4) BAKEPOL - Targi Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego - organizowane w dniach od 12 do 14 września 2019 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
5) HAPPY BABY - Targi Zabawek i Artykułów dla Dzieci - organizowane w dniach od 14 do 15 września 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
6) POLAGRA - TECH - Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych - organizowane w dniach od 30 września do 3 października 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
7) POLAGRA GASTRO i INVEST HOTEL - Międzynarodowe Targi Gastronomii i Wyposażenia Hoteli - organizowane w dniach od 30 września do 3 października 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
8) TAROPAK - Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania - organizowane w dniach od 30 września do 3 października 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
9) POL-ECO SYSTEM - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska - organizowane w dniach od 9 do 11 października 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
10) POZNAŃ GAME ARENA (PGA) - Targi Rozrywki i Multimediów - organizowane w dniach od 18 do 20 października 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
11) HOBBY - Spotkania ludzi z pasją - organizowane w dniach od 16 do 17 listopada 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
12) STONE - Targi Branży Kamieniarskiej - organizowane w dniach od 20 do 23 listopada 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
13) CAVALIADA POZNAŃ - Targi Sprzętu i Akcesoriów Jeździeckich - organizowane w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu;
14) Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych - organizowany w dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2019 r. na terenach wystawienniczych w Poznaniu.