M.P.2019.138

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2019 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę INTERSERVIS Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Łodzi, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) INTERBUD Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, organizowane w dniach 1-3 marca 2019 r.;
2) DACHEXPO Targi Dekarskie, organizowane w dniach 1-3 marca 2019 r.;
3) PIWOWARY Targi Piwa i Browarnictwa, organizowane w dniach 8-9 marca 2019 r.;
4) VETMEDICA Targi Medycyny Weterynaryjnej, organizowane w dniach 6-7 kwietnia 2019 r.;
5) REHABILITACJA Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, organizowane w dniach 19-21 września 2019 r.;
6) BOATSHOW Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych, organizowane w dniach 15-17 listopada 2019 r.