Monitor Polski

M.P.2018.1187

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 listopada 2018 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) X Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS' TIME organizowane w dniach od 20 do 22 lutego 2019 r.;
2) XX Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH organizowane w dniach od 27 lutego do 1 marca 2019 r.;
3) XXII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX organizowane w dniach od 27 lutego do 1 marca 2019 r.;
4) XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH organizowane w dniach od 15 do 17 marca 2019 r.;
5) XIX Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS - EXPO organizowane w dniach od 15 do 17 marca 2019 r.;
6) XII Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM - T00L organizowane w dniach od 26 do 28 marca 2019 r.;
7) XII Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM - BLECH&CUTTING organizowane w dniach od 26 do 28 marca 2019 r.;
8) XIV Międzynarodowe Targi Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa SPAWALNICTWO organizowane w dniach od 26 do 28 marca 2019 r.;
9) VI Targi Laserów i Technologii Laserowych STOM - LASER organizowane w dniach od 26 do 28 marca 2019 r.;
10) X Dni Druku 3D organizowane w dniach od 26 do 28 marca 2019 r.;
11) X Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO - SURFACE organizowane w dniach od 26 do 28 marca 2019 r.;
12) XXVI Ogólnopolskie Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz DOM organizowane w dniach od 5 do 7 kwietnia 2019 r.;
13) X Targi Techniki Gazowniczej EXPO GAS organizowane w dniach od 24 do 25 kwietnia 2019 r.;
14) XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA - POLSKA organizowane w dniach od 14 do 16 maja 2019 r.;
15) XXIII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL organizowane w dniach od 28 do 31 maja 2019 r.;
16) XX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO organizowana w dniach od 10 do 12 czerwca 2019 r.;
17) VIII Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO organizowane w dniach od 14 do 16 czerwca 2019 r.