Monitor Polski

M.P.2018.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2018 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę Targi w Krakowie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Krakowie i Warszawie, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) KRAKDENT® 26. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie, organizowane w dniach od 8 do 10 marca 2018 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
2) Packaging Innovations 10. Międzynarodowe Targi Opakowań, organizowane w dniach od 17 do 18 kwietnia 2018 r. na terenach wystawienniczych w Warszawie.