Monitor Polski

M.P.2018.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2018 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez firmę Expo Silesia Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Sosnowcu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting, w dniach od 16 do 18 marca 2018 r.;
2) Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, w dniach od 2 do 4 października 2018 r.;
3) Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING, w dniach od 16 do 18 października 2018 r.