Monitor Polski

M.P.2017.787

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lipca 2017 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Krakowie i we Wrocławiu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) KOMPOZYT-EXPO® 8. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych, odbywające się w dniach od 11 do 12 października 2017 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
2) Maintenance 8. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji, odbywające się w dniach od 18 do 19 października 2017 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
3) SyMas 9. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych, odbywające się w dniach od 18 do 19 października 2017 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
4) EUROTOOL® 22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów, odbywające się w dniach od 28 do 30 listopada 2017 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
5) HORECA® 25. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii, odbywające się w dniach od 15 do 17 listopada 2017 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
6) ENOEXPO® 15. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie, odbywające się w dniach od 15 do 17 listopada 2017 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
7) DENTAMED® 16. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu, odbywające się w dniach od 17 do 18 listopada 2017 r. na terenach wystawienniczych we Wrocławiu.