Monitor Polski

M.P.2017.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) POZNAŃ MOTOR SHOW, w dniach od 6 do 9 kwietnia 2017 r.;
2) LOOK - Forum Fryzjerstwa, w dniach od 22 do 23 kwietnia 2017 r.;
3) BEAUTY VISION - Forum Kosmetyki, w dniach od 22 do 23 kwietnia 2017 r.;
4) VIVA SENIORZY!, w dniach od 12 do 13 maja 2017 r.;
5) FIT-EXPO - Fitness & Sport Park, w dniach od 12 do 14 maja 2017 r.;
6) EXPOPOWER - Międzynarodowe Targi Energetyki, w dniach od 23 do 25 maja 2017 r.;
7) GREENPOWER - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej, w dniach od 23 do 25 maja 2017 r.;
8) INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY POLSKA (ITM POLSKA), w tym:
a) HAPE - Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów,
b) MACH-TOOL - Salon Obrabiarek i Narzędzi,
c) METALFORUM - Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego,
d) SURFEX - Salon Technologii Obróbki Powierzchni,
e) WELDING,
f) NAUKA DLA GOSPODARKI,

w dniach od 6 do 9 czerwca 2017 r.;

9) SUBCONTRACTING - Targi Kooperacji Przemysłowej, w dniach od 6 do 9 czerwca 2017 r.