Monitor Polski

M.P.2017.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lutego 2017 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Expo Silesia Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Sosnowcu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) Międzynarodowe Targi Łowieckie EXPOHunting, w dniach od 7 do 9 kwietnia 2017 r.;
2) Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX, w dniach od 3 do 5 października 2017 r.