Monitor Polski

M.P.2017.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 stycznia 2017 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Targi Kielce S.A. na terenach wystawienniczych w Kielcach, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1) VIII Międzynarodowe Targi Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS' TIME, w dniach od 23 do 25 lutego 2017 r.;
2) XXIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, w dniach od 17 do 19 marca 2017 r.;
3) XVII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO, w dniach od 17 do 19 marca 2017 r.;
4) X Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, w dniach od 28 do 30 marca 2017 r.;
5) X Targi Obróbki Blach i Cięcia STOM-BLECH & CUTTING, w dniach od 28 do 30 marca 2017 r.;
6) IX Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS, w dniach od 26 do 27 kwietnia 2017 r.;
7) XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, w dniach od 9 do 11 maja 2017 r.;
8) XXI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, w dniach od 23 do 26 maja 2017 r.;
9) VII Międzynarodowe Targi Branży Pogrzebowej i Cmentarnej NECROEXPO, w dniach od 2 do 4 czerwca 2017 r.;
10) XVIII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO, w dniach od 12 do 14 czerwca 2017 r.