Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2016.894

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Targi w Krakowie Sp. z o.o., są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1)
KOMPOZYT-EXPO® 7. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych, odbywające się w dniach od 5 do 6 października 2016 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
2)
Maintenance 7. Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji, w dniach od 5 do 6 października 2016 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
3)
SyMas 8. Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych, odbywające się w dniach od 5 do 6 października 2016 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
4)
EUROTOOL® 21. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów, odbywające się w dniach od 18 do 20 października 2016 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
5)
HORECA® 24. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii, odbywające się w dniach od 16 do 18 listopada 2016 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
6)
ENOEXPO® 14. Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie, odbywające się w dniach od 16 do 18 listopada 2016 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
7)
DENTAMED® 15. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne we Wrocławiu, odbywające się w dniach od 18 do 19 listopada 2016 r. na terenach wystawienniczych we Wrocławiu;
8)
KRAKDENT® 25. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie, odbywające się w dniach od 9 do 11 marca 2017 r. na terenach wystawienniczych w Krakowie;
9)
Packaging Innovations 9. Międzynarodowe Targi Opakowań, odbywające się w dniach od 4 do 5 kwietnia 2017 r. na terenach wystawienniczych w Warszawie.