Wskazanie wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego.

Monitor Polski

M.P.2016.893

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266, 1505 i 1615) ogłasza się, co następuje:
Następujące wystawy, organizowane przez Expo Silesia Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Sosnowcu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:
1)
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki, w dniach od 4 do 6 października 2016 r.;
2)
Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING, w dniach od 18 do 20 października 2016 r.