Monitor Polski

M.P.2018.985

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 października 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 112.51.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 5 pkt 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wskazuję Pana generała broni Rajmunda ANDRZEJCZAKA jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.