Monitor Polski

M.P.2017.668

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 maja 2017 r.
o wskazaniu osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

nr 112.31.2017

Na podstawie art. 5 pkt 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wskazuję Pana generała broni Leszka SURAWSKIEGO jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.