Monitor Polski

M.P.1971.7.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1971 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 stycznia 1971 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1969 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków (Monitor Polski z 1969 r. Nr 37, poz. 309 oraz z 1970 r. Nr 2, poz. 25, Nr 14, poz. 123 i Nr 24, poz. 199) zostają wprowadzone następujące zmiany:
I. Dodaje się następujące pozycje:
a) w części I "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
NazwaPostaćOpakowanie
Akutolaerozol28 g 190 g
Rp. Aviomarinczopek 0,1 g6 czop.
Rp. Centrophenoxininj. 0,125 g10 fiol. z suchą subst.
Rp. Chlormadinontabl. 0,002 g50 tabl.
Rp. Cupreniltabl. 0,25 g100 tabl.
Rp. Diprophyllinumczopek 0,4 g12 czop.
Rp. Enerboldraż. 0,1 g50 draż.
Rp. Erythromycinumzawiesina 1,5 g/60 ml30 g granulatu we fl.
Rp. Fibsinj.10 amp. 1 ml
Rp. Femigentabl.21 tabl.
Rp. Frenoloninj. 0,005 g/1 ml10 amp. 1 ml
Rp. Furosemiduminj. 0,02 g/2 ml5 amp. 2 ml
Rp. Gestotestsubst.5 amp. zliofilizowanej surowicy przeciw HCG + 5 amp. zliofilizowanych krwinek opłaszczonych HCG + 5 amp. 1 ml wody destylowanej
Rp. Hormofortinj. 0,250 g/2 ml5 amp. 2 ml
Rp. Hydrocortisonumaerozol75 g
Rp. Lignocainum hydrochloricum (Lidocainum hydrochloricum)subst.
Rp. Mestrol Ktabl. podjęz.20 tabl.
Rp. Methocarbamoltabl. 0,5 g50 tabl.
Rp. Neomycinumaerozol75 g
Rp. Oxeladinsyrop150 g
Rp. Promethazinum hydrochloricum (Diphergan)syrop130 g
Rp. Pyramidonum (Aminophenazonum)czopek 0,1 g6 czop.
Rp. Pyramidonum (Aminophenazonum)czopek 0,3 g6 czop.
Rp. Serum anti CRP1 fiol. 1 ml surowicy + 50 kapilarek szklanych
Rp. Spasmobamattabl.20 tabl.
Species pectorales II (Neopectosan)100 g
Validol (Mentholum valerianicum)tabl. podjęz. 0,06 g10 tabl.
Rp. Vinblastininj. 0,005 gfiol. z suchą subst. + amp. 5 ml rozp.
Rp. Vitaminum B15 (Calgam)tabl. 0,05 g100 tabl.
b) w części II "Preparaty diagnostyczne": II. Do celów laboratoryjnych:
NazwaPostaćOpakowanie
2. Surowice diagnostyczne
d) precypitujące
Serum praecypitans albumen avianum

Surowica precypitująca dla białka drobiu

płyn3 amp. 1 ml
Serum praecypitans albumen caninum

Surowica precypitująca dla białka psa

płyn3 amp. 1 ml
Serum praecypitans albumen cavia cobayum

Surowica precypitująca dla białka świnki

morskiej

płyn3 amp. 1 ml
Serum praecypitans albumen felinum

Surowica precypitująca dla białka kota

płyn3 amp. 1 ml
II. Skreśla się następujące pozycje w części I: "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
Lp.NazwaPostaćOpakowanie
314Rp. Chininum-Calciuminj.10 amp. 5 ml
bez nrRp. Cloxacillin (Prostaphlin A)inj. 0,25 gfiol. z suchą subst.
405Rp. Detreomycinumczopek 0,125 g12 czop.
406Rp. Detreomycinumczopek 0,250 g12 czop.
589Rp. Gastrobamattabl.20 tabl.
1243Rp. Renotestinj. 2 g/10 ml3 amp. 10 ml +

2 amp. odczyn.

1262Riva-Vitproszek10 g