Monitor Polski

M.P.1964.5.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1964 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 stycznia 1964 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym w drodze obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 grudnia 1962 r. o ustaleniu urzędowego spisu leków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 89, poz. 423 i z 1963 r. Nr 57, poz. 297) zostają wprowadzone następujące zmiany:
I. Dodaje się następujące pozycje:
a) w części I "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
+Bimanoltabl. 0,02530 tabl.
+Dihydroergoloxinum aethanosulfonicumtabl. podjęzykowe 0,0002530 tabl.
Ferritsyrop200,0
+Labasoltabl. 0,12520 tabl.
Rp.P.A.M.amp. 0,5
Pyrogallolumsubst.
Rp.Tarchocillin "D"fiol.
(Penicillin. procain. 300.000 j.
+ Penicillin. potass. 100.000 j.
+ Streptomycin. sulf. 0,25)
b) w części III "Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne":
Surowice lecznicze i zapobiegawcze.
Rp.Serum antiphalloidinamp.10 ml
Surowica przeciw zatruciom muchomorem sromotnikowym
Preparaty diagnostyczne
Rp.Acidanzestaw: 3 draż. + 2 tabl.
c) w części IV "Leki dentystyczne":
Biopulpproszek10,0
+Parapasta 5,0
+Tepasta 5,0
d) w "Wykazie środków antykoncepcyjnych":
Preventingalaretkatuba 50,0

II. Skreśla się następujące pozycje:

a) w części I "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
102+Antrapurolum (Istizin)tabl. 0,1520 szt.
178+Bulbus Scillaeconcis. et pulv.
234Rp.Chininum Calciumamp. 2 ml10 amp.
236Rp.Chininum Calciumamp. 10 ml10 amp.
429Ferroarsendraż.20 draż.
436Ferrum Polon (Ferrum gluconicum)draż. 0,320 draż.
438Ferrum sulfuricum oxydulatumdraż. 0,250 draż.
532Guajacolum carbonicumsubst.
607Rp.Hydrazid Ctabl. 0,05
705Liquor Vleminckxipłyn
976+Phenolphtaleinumsubst.
1323+Tinctura Scillae
b) w części IV "Leki dentystyczne":
14+Trio-pasta10,0