Monitor Polski

M.P.1962.45.216

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1962 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 maja 1962 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu loków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 63, poz. 435 i z 1956 r. Nr 1, poz. 9) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym obwieszczeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 90, poz. 409, z 1961 r. Nr 35, poz. 165, Nr 63, poz. 275, Nr 84, poz. 355 i z 1962 r. Nr 12, poz. 50) zostają wprowadzone następujące zmiany:
I. Dodaje się następujące pozycje w części I. "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":
Fitolizynapastaop. 50,0
Hemorectalsuppos.op. 6 szt.
Idalbinatabl. 0,5op. 20 tabl.
Normograngranulatop. 100,0

II. Skreśla się następujące pozycje z części I. "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe":

lp.117Artritansubst.
lp.652Laecalcin (Calcium laevulinicum)amp. 10 ml – 10%
lp.700Magnesium peroxydatum 15%tabl. 0,5
lp.1045Pyrazinamidum (Diazynamid)tabl. 0,5