Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

Monitor Polski

M.P.1960.12.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 1960 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 21 stycznia 1960 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 63, poz. 435 i z 1956 r. Nr 1, poz. 9) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 98, poz. 544 i z 1959 r. Nr 72, poz. 388 i Nr 94, poz. 502) zostają wprowadzone następujące zmiany:
Dodaje się następujące nowe pozycje w części I - Leki dla lecznictwa otwartego:
A.T.P. (Myotriphos)amp. 2 ml -10 mgop. 10 amp.
Capsiplexmaśćop. 30,0
Glutacidoltabl. 0,3op. 20 tabl.
Gynecorndraż. 1 mgop. 20 draż.
Stilboestrolumtabl. 5 mgop. 20 tabl.
Tonophostabl.op. 50 tabl.