Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

Monitor Polski

M.P.1959.72.388

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 1959 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 12 sierpnia 1959 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 63, poz. 435 i z 1956 r. Nr 1, poz. 9) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 544) zostają wprowadzone następujące zmiany:
1)
dodaje się następujące nowe pozycje:
a)
w części I - Leki dla lecznictwa otwartego:
Ac. picrinicumsubst.
Amidoxal (Gantrisin)tabl. 05op. 20 tabl.
Antinecrosanmaśćtuby 250
Cresolum crudum
Detreopalzawiesinaop. 60 ml
Linalpłynop. 2500
Kelastminpłynop. 200
Mykoderminapłynop. 50 ml
Ol. Caryophyllorum
Plumbum oxydatum
Progetestamp. 1 ml - 002 g
Rauminaltabl. 02op. 20 tabl.
Rutophendraż.op. 20 draż.
Scorbopyrin.draż.op. 20 draż.
Theoserpintabl. 03op. 20 tabl.
Ung. Symphytimaśćop. 300
b)
w części II - Leki dla lecznictwa zamkniętego:
Elkintona roztwór nr 1amp. 20 ml
Elkintona roztwór nr 2amp. 20 ml
Obojętny roztwór fizjologicznyamp. 20 ml
Somatotropina (S.T.H.)fiol. 25 mg + rozp. 5 ml
c)
w części V - Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne:
Suche pożywki:
Bulion suchyop. 1000
"op. 2500
"op. 5000
Suche podłoże agaroweop. 100.0
"op. 2500
"op. 5000
Suche podłoże agarowe SSop. 2500
Serum equinum normale (surowica normalna końska)fl. 50 ml
Serum antierysipelatosum suum ovinum pro usu humano (surowica przeciw różycy barania)amp. 5 ml
Vaccinum typhi exanthematici sec. Weigl. (szczepionka przeciw durowi wysypkowemu)fl. 50 ml (25 dawek)
d)
w części VI - Materiały opatrunkowe i chirurgiczne, sanitarne artykuły gumowe, środki antykoncepcyjne:

w dziale "Sanitarne artykuły gumowe":

Opaski higieniczne z watą podróżne:
Pessarium (Ramzes)średnica 625
" 675
" 725
" 775
" 825
" 875
" 900
" 925
średnica 950
Smoczki "Delta"
Smoczki flaszkowe
Smoczki kapowe
2)
skreśla się następujące pozycje:
a)
w części I - Leki dla lecznictwa otwartego:
55Alacet Novum solutumpłynop. 20
73Ammonium amygdalicumsubst.
74Ammonium amygdalicumtabl. 05op. 20 tabl.
103Aqua pro iniectioneamp. 2 ml
276Cortinamp.op. 5 amp.
365Extr. Malti spissum
633Linomagzasypka 10%op. 500
1011Santoninsubst.
b)
w części II - Leki dla lecznictwa zamkniętego:
1337Chlorocyclin (Aureomycin) intramusc.amp. 025
c)
w części V - Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne:
1430Antitoxinum tetanicum bovinum concentr. et depur.amp. 5.000 j.a.
1431Antitoxinum tetanicum bovinum concentr. et depur.amp. 10.000 j.a.
1432Antitoxinum tetanicum equinumamp. 1.500 j.a.
1433Antitoxinum tetanicum equinumamp. 5.000 j.a.
1434Antitoxinum tetanicum equinumamp. 10.000 j.a.
1436Antitoxinum tetanicum equinum concentr. et depur.amp. 5.000 j.a.