Monitor Polski

M.P.1945.16.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 10 lipca 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 5 zł.

Na podstawie art. 22 ust. 1 - ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie Dz. U R. P. Nr 63, poz. 481 z 1933 r.) zarządzam, co następuje:
§  1. Na czas od 14 do 31 lipca 1945 r. wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 5 zł.
§  2. Znaczek ten, wydany ku upamiętnieniu 535-ej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.), przedstawia grupę rycerzy polskich z królem Jagiełłą na czele, z powalonym u ich stóp krzyżakiem.

W lewym górnym rogu widnieje napis "15 lipca 1410 - Grunwald - 15 lipca 1945 r.", w prawym dolnym podana jest wartość znaczka "5 zł", u dołu napis. "Polska". Kolor znaczka niebieski w odcieniu stalowym.