§ 2. - Wprowadzenie w 1985 r. maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych pieczywa piekarskiego pszennego.

Monitor Polski

M.P.1985.4.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1985 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.