Wprowadzenie w 1985 r. maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych pieczywa piekarskiego pszennego.

Monitor Polski

M.P.1985.4.27

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1985 r.

UCHWAŁA Nr 22
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lutego 1985 r.
w sprawie wprowadzenia w 1985 r. maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych pieczywa piekarskiego pszennego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1984 r. Nr 13, poz. 59) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Z dniem 4 marca 1985 r. wprowadza się na 1985 r. maksymalny wskaźnik wzrostu cen umownych pieczywa piekarskiego pszennego w wysokości 40% w stosunku do cen tego pieczywa stosowanych ostatnio w 1984 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.