Wprowadzenie na obszar Ziemi Wileńskiej rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. w sprawie stworzenia rady tymczasowej i komisji... - M.P.1923.112.123 - OpenLEX

Wprowadzenie na obszar Ziemi Wileńskiej rozporządzenia z dnia 22 lutego 1922 r. w sprawie stworzenia rady tymczasowej i komisji do spraw kolonji letnich.

Monitor Polski

M.P.1923.112.123

Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1923 r.