§ 3. - Wprowadzenie kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Toruniu i Inowrocławiu na rzecz jednostek gospodarczych.

Monitor Polski

M.P.1970.20.171

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1970 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.