§ 3. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  3.
1.
Posiadacz karty turystycznej po przedstawieniu zezwolenia (§ 2) ma prawo otrzymać jednorazową przepustkę zbiorową. Na podstawie jednorazowej przepustki zbiorowej uczestnicy wycieczki mają prawo do przebywania i poruszania się na obszarze turystycznym Czechosłowacji.
2.
Uczestnicy wycieczki młodzieży pod kierownictwem osoby pełnoletniej są wolni od obowiązku posiadania karty turystycznej, jeżeli pozostają pod opieką osoby posiadającej zezwolenie na prowadzenie wycieczki zgodnie z § 2.
3.
Każdy uczestnik wycieczki zbiorowej powinien posiadać przy sobie legitymację z fotografią.