§ 11. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.