§ 1. - Wprowadzenie i tryb wydawania kart turystycznych.

Monitor Polski

M.P.1960.11.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1960 r.
§  1.
1.
Wprowadza się karty turystyczne według wzoru określonego przez Komitet dla Spraw Turystyki.
2.
Karta turystyczna stanowi dokument, na podstawie którego posiadacz jej ma prawo otrzymać jednorazową przepustkę turystyczną uprawniającą do przebywania i poruszania się na obszarze turystycznym Czechosłowacji; przepustki wydają wszystkie komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej (Komenda Milicji Obywatelskiej m.st. Warszawy i komendy miejskie Milicji Obywatelskiej w miastach wyłączonych z województw) lub Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w m. Zakopanem.