Wotum zaufania dla Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2017.1177

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 154 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, udziela wotum zaufania Radzie Ministrów.