Monitor Polski

M.P.2015.562

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 czerwca 2015 r.
o wolnym stanowisku sędziowskim

Na podstawie art. 70 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 952, z późn. zm.) w związku z art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694) obwieszcza się, co następuje:
W sądach wojskowych zostało zwolnione stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie.