Monitor Polski

M.P.2015.343

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 31 marca 2015 r.
o wolnym stanowisku prokuratorskim

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zostało zwolnione stanowisko prokuratora Biura Lustracyjnego.