Monitor Polski

M.P.2018.719

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 lipca 2018 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego, w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Elblągu, po Stanisławie Milczarskim prowadzącym kancelarię w Elblągu przy ul. Hetmańskiej 31/22. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.