Monitor Polski

M.P.2017.1210

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 grudnia 2017 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, 1343, 1452 i 1910) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu po Monice Tyrek-Ciesek prowadzącej kancelarię we Wrocławiu przy Al. Armii Krajowej 12a/3. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.