Wolne stanowisko komornika sądowego. - M.P.2017.689 - OpenLEX

Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2017.689

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 lipca 2017 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe po Piotrze Dobrzańskim prowadzącym kancelarię w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 6. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.