Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2017.393

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138, 1358 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 85) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim po Radosławie Dąbrowskim prowadzącym kancelarię w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Szerokiej 10/1. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Ministra Sprawiedliwości w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.