Wolne stanowisko komornika sądowego.

Monitor Polski

M.P.2012.770

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 października 2012 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 oraz z 2012 r. poz. 759) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim po odwołanym komorniku Natalii Kołackiej prowadzącym kancelarię w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 39. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.