Monitor Polski

M.P.2008.5.63

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 stycznia 2008 r.
o wolnym stanowisku komornika sądowego

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
Do obsadzenia pozostają:
1) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie po zmarłym komorniku Władysławie Domańskim prowadzącym kancelarię w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 25. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
2) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim po odwołanym komorniku Grzegorzu Nobisie prowadzącym kancelarię w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
3) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Toruniu po odwołanym komorniku Jarosławie Grajkowskim prowadzącym kancelarię w Toruniu przy ul. Gałczyńskiego 42/5a. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
4) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu po odwołanym komorniku Krzysztofie Aleksandrze Szczerbie prowadzącym kancelarię w Sosnowcu przy ul. Rzeźniczej 12 p. 102. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
5) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach po odwołanym komorniku Ireneuszu Łabaju prowadzącym kancelarię w Tarnowskich Górach przy ul. Piastowskiej 13. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach w terminie i miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
6) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu po odwołanym komorniku Janie Zdzisławie Obłozie prowadzącym kancelarię w Szydłowcu przy ul. Zamkowej 14. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
7) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi po odwołanym komorniku Janinie Szczerbowskiej prowadzącym kancelarię w Łodzi przy ul. Kilińskiego 177. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
8) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Lesznie po odwołanym komorniku Romanie Guzińskim prowadzącym kancelarię w Lesznie przy ul. Narutowicza 73. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
9) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Stare Miasto po odwołanym komorniku Zbigniewie Lasockim prowadzącym kancelarię w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 26/3. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
10) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu po zmarłym komorniku Edmundzie Jurczyszynie prowadzącym kancelarię w Wągrowcu przy ul. Libelta 9. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
11) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu po odwołanym komorniku Janinie Gruntowicz prowadzącym kancelarię w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia;
12) stanowisko komornika sądowego w rewirze przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie po odwołanym komorniku Agnieszce Powichrowskiej prowadzącym kancelarię w Warszawie przy ul. Karolkowej 58A. Osoba, która zostanie powołana na stanowisko komornika, przejmie prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i niezakończonych przez tego komornika. Wnioski o powołanie na to stanowisko należy składać do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie w terminie 1 miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769.