Wolne stanowiska sędziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym.

Monitor Polski

M.P.1937.59.85

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 marca 1937 r.