Wolne stanowiska sędziowskie. - M.P.2021.303 - OpenLEX

Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2021.303

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 marca 2021 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie;
2)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mławie;
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mrągowie;
5)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Przasnyszu;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Suwałkach;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Złotoryi;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.