Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2021.274

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 marca 2021 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
2)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
6)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie.